Dr Anna Syrek-Kosowska

Strona na której jesteś przybliża obszary mojej pracy, doświadczenia i pasji jaką jest dla mnie współtowarzyszenie ludziom, zespołom i firmom w szeroko rozumiany personalnym i zawodowym rozwoju.

W mojej pracy łączę zainteresowanie psychologią z doświadczeniem biznesowym.

W ASK Expert współpracuję z profesjonalnymi trenerami, coachami oraz firmami szkoleniowo-doradczymi, dzięki temu możemy realizować duże projekty rozwojowe dla firm i korporacji na partnerskich zasadach współpracy. To obszary, w których możemy współpracować w oparciu o partnerskie zasady, wzajemny szacunek i wspólne rozumienie celów osobistych, zespołowych i organizacyjnych.

Obecnie współpracuję jako niezależny konsultant i ekspert z organizacjami biznesowymi, instytucjami edukacyjnymi, wyższymi uczelniami polskimi i zagranicznymi oraz jako współpracownik firm konsultingowych i szkoleniowych.

GŁÓWNE OBSZARY MOJEJ PRACY, KTÓRA JEST MOJĄ PASJĄ:

  • Superwizor Coachingu - akredytowany przez Coaching Supervision Academy UK (EMCC accredited, ICF approved supervision diploma) oraz Izbę Coachingu

Prowadzę superwizję indywidualną i grupową dla coachów w ramach:

Izby Coachingu (galeria) 

Akademii Profesjonalnego Coachingu - podyplomowych studiów w Wyższej Szkole Biznesu 

Professional Coaching Academy w Wyższej Szkole Zarządzania/Polish Open University

Wdrażam w Polsce Model Pełnego Spektrum Superwizji w Coachingu (FSM) 

(polska adaptacja w artykule: A. Syrek-Kosowska  "Superwizja w coachingu-kluczowy proces transformacji coacha, klienta i organizacji (na przykładzie Full Spectrum Model of Supervision, FSM)  w: Coaching transformacyjny jako droga ku synergii. red. L. Czarkowska s. 55-70))

Prowadzę szkolenia w oparciu o Model FSM i Model 7 Perspektyw dla doświadczonych coachów i superwizorów w Izbie Coachingu. 

W ramach Izby Coachingu współtworzę standardy profesji coacha w Polsce i współpracuję w ramach wdrożenia superwizji jako stałego narzędzia rozwoju kompetencji coachów oraz personalnego rozwoju.

• VP the International Society for Coaching Psychology

reprezentuję międzynarodową organizację promującą coaching oparty o dowody naukowe (Evidence Based Coaching) i rzetelną wiedzę psychologiczną.

• certyfikowany Coach (executive & life) - międzynarodowe certyfikacje i akredytacje (International Coaching Community, ZEN-Coaching, Izba Coachingu)

Jestem twórcą autorskiej metody pracy Video-Coachingu.

• Doktor psychologii, wykładowca i prelegent w wielu uczelniach polskich i zagranicznych.

Akademii Profesjonalnego Coachingu - podyplomowych studiów w Wyższej Szkole Biznesu

Professional Coaching Academy w Wyższej Szkole Zarządzania/Polish Open University

prowadzę zajęcia dydaktyczne w formie interaktywnych wykładów i warsztatów w obszarach związanych z psychologią biznesu (m.in.: zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzaniem talentami, kompetencje liderskie, przywództwo, psychologia biznesu, negocjacje handlowe, komunikacja interpresonalna, executive i business coaching, prowadzenie szkoleń i treningów w organizacjach oraz zajęcia w ramach programów MBA)

W trakcie kilkunastu lat swojej pracy miałam okazję dzielić się swoją wiedzą i rozwijać kompetencje kadry akademickiej, studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników polskich i międzynarodowych konferencji naukowych w m.in:

• London City University (UK)

• Akademia Leona Koźmińskiego

• Wyższa Szkoła Zarządzania/Polish Open University

• Uniwersytet Śląski

• Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

• Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

• Wyższa Szkoła Pedagogiczna przy TWP w Warszawie

• Wyższa Szkoła Zarządzania Marektignowego i Języków Obcych

• Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną i Bezpieczeństwem Pracy

Współtworzę Forum Coachingu i Superwizji  skupiające społeczność coachów, promujących ideę coachingu, wymiany doświadczeń, superwizji i interwizji.

• Partner Zarządzający Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu (2001-2012) - przez ponad 10 lat zarządzałam projektami HR (AC/DC, szkolenia, coaching, mentoring)

• Psycholog biznesu - w ramach stałej współpracy z globalnym liderem rynku FMCG odpowiadam za obszar badań i oceny psychometrycznej potencjału menedżerskiego w procesach zarządzania talentami.


• Trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne - od kilkunastu lat prowadzę szkolenia dla kadry międzynarodowych korporacji i polskich firm w zakresie rozwoju kompetencji menedżerskich, sprzedaży, obsługi klienta, HRM oraz zakresu psychologii biznesu.

Posiadam doświadczenie w pracy w międzynarodowej korporacji UPC jako trener wewnętrzny współtowrzący politykę szkoleniową dla Call Center (sprzedaż, obsługa klienta, zarządzanie zespołami etc.).

Wspierałam rozwój pracowników wszystkich szczebli organizacji, instytucji państwowych oraz edukacyjnych jako trener prowadząc interaktywne warsztaty.

Na sali szkoleniowej miałam przyjemność przez kilkanaście lat spędzić kilka tysięcy godzin wspierając setki osób w ich rozwoju zawodowym i osobistym.

Druga ścieżka w mojej pracy to praca terapeutyczna:

• uprawnienia do prowadzenia psychoterapii (4-letnia Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie) oraz wieloletnie doświadczenie praktyczne

• konsultant SFA - Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach

Miałam zaszczyt towarzyszyć moim klientom jako psycholog-terapeuta w rozwiązywaniu często najtrudniejszych dylematów życiowych, wspierając ich w szukaniu nowej drogi w swoim życiu.


• Autorka książki "Obiekcje Klienta", artykułów/expert psychologii biznesu  dla m.in.:

Coaching, onet.pl, Wydawnictwa Wiedza i Praktyka w Warszawie, Personel i Zarządzanie,Twój Biznes, TVN24, Puls Biznesu, Manager, portlai: onet.binzes.pl, gazeta.oraca.pl, Moda na Zdrowie, Metro, Dziennik, Manager i wielu portali: www.coachingvalley.com, www.gazeta.onet.pl

W Radzie Programowej wydawnictw  naukowych:

International Coaching Psychology (UK)

Coaching Review (Akademia L. Koźmińskiego)

© 2015. ASK Expert