Projekty HR                                     Klienci

AC/DC - projekty badania potencjału pracowników w oparciu o narzędzia takiej jak Assessment Center i Development Center - zaprojektowane spotkania w formie grupowych ćwiczeń, zadań, symulacji, których celem jest ocena kompetencji uczestników. Oceny dokonują przeszkoleni asesorzy, co zapewnia maksymalizację obiektywności oceny wskazanych przez firnę kompetencji. AC/DC dedykowany jest jako skuteczne narzędzie rekrutacyjne i rozwowjowe bądż kandydatom do pracy (AC) bądź kadrze pracowników (DC).

W ramach projektów realizujemy:

 • przygotowanie gier, ćwiczeń i zadań na sesję AC/DC w oparciu o określony przez firmę profil kompetencyjny
 • przeprowadzenie sesji AC/DC (max. 12 osób) przez doświadczonego moderatora
 • przygotowanie i udział asesorów oceniających kompetencje uczestników w trakcie sesji
 • dobór narzędzi psychometrycznych- przeprowadzenie i analiza przez certyfikowanych konsultantów i przeszkolonych psychologów
 • opracowanie wyników sesji AC/DC w formie raportów pisemnych
 • przeprowadzenie sesji informaccji zwrotnej nt. wyników AC/DC dla każdego uczestnika i osób zamawiających projekt

Przykładowe wdrożenie projektu rozwojowego w oparciu o sesję DC dla najwyższej kadry zarządzającej Grupy Hager zostało opisane w artykule "Lider Przyszłości" opublikowanym w magazynie Personel i Zarządzanie.

Szkolenia

Analiza Potrzeb Szkoleniowych - realizujemy projekty związane z pogłębioną analizą potrzeb szkoleniowych w wymiarze: organizacyjnym, zespołowym i indywidualnym.

Opracowujemy:

 • raport stanu bieżacego w zakresie prowadzonych projektów rozwojowych
 • analizę potrzeb szkoleniowych i działań rozwojowych z propozycję warsztatów i szkoleń rekomendowanych do wdrożenia w organzacji
 • prowadzimy szkolenia w oparciu o precyzjne cele szkoleniowe zdefiniowane przez Zamawiającego
 • prowadzimy ocenę efektywności szkoleń

Szkolenia/warsztaty dla kadry zarządzającej - prowadzimy szkolenia rozwojowe dla kadry zarządzającej w oparciu o model przywództwa transformacyjnego, kształtowanie kultury leadershipu w organizacji oraz rozwój kompetencji menedżerskich.

Szkolenia/warsztaty rozwijające kompetencje tzw. "miękkie" - prowadzimy projekty szkoleniowe rozwijające kompetencje miękkie (m.in.: prowadzenie prezentacji i wystąpień publicznych, budowanie współpracy, zarządzanie stresem, budowanie standardów obsługi klienta, rozwój umiejętności sprzedawania w relacjach B2B, sprzedaży bezpośredniej i telefonicznej (telemarketing), komunikacja i wywieranie wpływu itp.)

Train the trainers - prowadzimy rozwój trenerów szkoleń biznesowych poprzez:

 • opracowanie procesów rekrutacji trenerów/oceny ich kompetencji trenerskich w pracy z grupami szkoleniowymi
 • prowadzenie procesów superwizji/mentoringu w trakcie prowadzonych przez trenerów szkoleń
 • coaching i mentoring trenerów w zakresie: prowadzenia szkoleń, technik szkoleniowych, moderowania procesu grupowego w pracy z grupą szkoleniową

W artykułach: "Dekalog szkoleniowca (1, 2, 3) ", "Jak szkolić aktywnie" (1, 2, 3), "Szkoleniowy wytrych" opublikowanych w magazynie "Personel i Zarządzanie" opisane zostały wartościowe wskazówki dla rozpoczynających pracę jak i doświadczonych trenerów prowadzących szkolenia biznesowe.


Wdrażanie kultury coachingowej - prowadzimy projekty audytu kultury coachingowej w organizacji.

Opracowujemy:

 • model wdrożenia kultury coachingowej w organizacji w oparciu o misję, wartości i strategię biznesową
 • wdrażamy projekty szkoleniowe związane z budowaniem coachingowej kultury organizacyjnej i modelu zarządzania
 • prowadzimy procesy executive i business coachingu dla kadry zarządzającej
 • prowadzimy audyt efektywności wdrożonych rozwiązań i modeli

Artykuł "Jak wdrażać kulturę coachingową w firmie" opublikowany w Dzienniku przybliża podstawowe zasady wdrażania podejścia coachingowego w organizacji.

Coaching

Realizujemy projekty coachingowe dla pracowników, menedżerów i liderów w oparciu o długoletnie doświadczenie zdobyte w międzynarodowych korporacjach, praktyczne doświadczenie w pracy z klientami w różnorodnych kontekstach (superwizor, coach, trener, terapeuta) bazując na potwierdzonych naukowo modelach efektywnego coachingu (TGROW, PRACTICE, Evidence-Based Coaching).

Kwalifikacje superwizorskie i coachingowe zostały potwierdzone polskimi i międzynarodowymi licencjami i akredytacjami m.in.:

Anna Syrek-Kosowska jest pierwszą Polką, która uzyskała ukończyła roczne szkolenie, uzyskując dyplom oraz międzynarodową certyfikację jako Superwizor Coachingu (Coaching Supervision Academy w UK, program akredytowany przez EMCC, approved by ICF) jak również posiada  akredytację Izby Coachingu.

Posiada również certyfikacje: International Coaching Community oraz Zen-Coaching. Od 2010 roku jest Honorowym VP the International Society for Coaching Psychology - międzynarodowej organizacji promującej coaching psychologiczny oparty o rzetelne dowody naukowe. 

Zobacz: O mnie

Executive/Bussines/Life Coaching - procesy coachingowe prowadzone są w podejściu holistycznym bazującym na modelach pracy z celem (w przypadku coachingu biznesowego cele ustalane są przez Sponsora procesu w porozumieniu z klientem i coachem) takich jak GROW, PRACTICE, Model R. Dilts'a, psychologii coachingu (Evidence Based Coaching).

ASK Expert to również Partner Merytoryczny Akademii Profesjonalnego Coachingu - rocznych studiów podyplomowych prowadzonych we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu.

Zobacz: Coaching/ APC

Zapraszamy do kontaktu !

ING Group

Kompania Piwowarska/SABMiller

HAGER Group

NORMA Group

GRUPA Tauron

PGNIG

POLMARKUS

Johnson Controls 

Vattenfall 

Saint -Gobain/ ISOVER

Energy Match

UPC Poland

Fundacja Edukacja Bez Granic

CF Gomma

PZU SA

PZU Życie

CITEC

Fuchs Oil Corporation

Carey Agri

Hill International

Exbis

Introl

DPM Doradztwo Personalne 

Huta Katowice

CMC Zawiercie

Wizja TV

Effector SA

Spokey

IR-Plast

Bank Śląski

BZ WBK

Izba Coachingu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Biznesu

Wyższa Szkoła Zarządzania/Polish Open University

Wyższa Szkoła Pedagogiczna przy TWP

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy

Wyższa Szkoła Zarządzania Marektingowego i Języków Obcych

Uniwersytet Śląski

WUP w Krakowie

City University w Londynie